Gaat uw krant de coronacrisis overleven?

De sluiting van Nederland heeft verstrekkende gevolgen voor de economie. Sectoren die veel aandacht krijgen zijn de horeca, luchtvaart en het toerisme maar ook andere sectoren worden geraakt door de corona crisis. Toch blijkt het besef dat de gehele economie op een mondiaal niveau wordt geraakt, onvoldoende ingedaald. Dit, terwijl de koopbereidheid van de Nederlandse consument harder is gedaald dan het CBS ooit heeft gemeten en in de VS het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen geëxplodeerd is. Een recessie lijkt onvermijdelijk en daarmee staat de toekomst van uw krant op het spel.

Uitgevers worden hard geraakt door teruglopende advertentie-inkomsten. De Persgroep Nederland, -grootste uitgever van Nederlandse kranten- verwacht dat de reclame inkomsten in april met 30 tot 40 procent teruglopen. Deze inkomstenbron is van oudsher goed voor ruim de helft van alle opbrengsten.
Tegenover het terugvallen van de reclame-inkomsten door corona, staat een forste toename van nieuwe abonnees. Zo meldt een online verkoper van nieuwe abonnementen dat het aantal verkochte abonnementen is verdrievoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De Lockdown heeft dus positieve en negatieve gevolgen. Het is echter niet duidelijk in welke mate de voordelen (meer abonnees) opwegen tegen de nadelen (minder reclame inkomsten). Daarbij speelt de duur van de lockdown een belangrijke rol. Naarmate de lockdown langer duurt zal structurele schade ontstaan aan de economie en kan economische consumptie niet worden ingehaald. Ofwel, bedrijven die failliet zijn kunnen niet meer adverteren in de krant. Ook de toename van het aantal abonnees is van belang. Is dit structureel of stoppen mensen met hun (proef)abonnement zodra de lockdown voorbij is?

Een partij waarvan is bekend dat er financiële problemen spelen, is de Noordelijke Dagblad Combinatie. De uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden boekte in 2017 en 2018 reeds miljoenenverliezen. Daar komt in 2020 de coronacrisis overheen. Op 27 april verschijnt een twee pagina’s grote advertentie waarin de lezer wordt geattendeerd op het belang van het onafhankelijke voortbestaan van de uitgever. Het lijkt erop dat er een poging wordt gedaan de lezers te mobiliseren tot een toekomstige campagne jegens de overheid waarbij staatssteun de inzet is.

Onder het vaste personeel van kranten vallen nog geen ontslagen, aldus werkgeversorganisatie AWVN. Freelance journalisten worden wel getroffen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft een meldpunt opgezet waar tot nu toe 460 meldingen zijn gedaan van afgezegde klussen.

We kunnen vaststellen dat kranten zeker worden getroffen door corona. Toch heeft de lockdown ook positieve gevolgen maar blijft de vraag of deze opwegen tegen de nadelen. De ernst van een toekomstige recessie zal afhangen van de duur en intensiteit van de lockdown.

Publicatiedatum: 30 april 2020
Laatste wijziging: 28 mei 2020