Leestijd in verdrukking

Na decennia van teruglopende leestijd behoort het lezen van kranten, tijdschriften en boeken niet meer tot de dagelijkse bezigheden van veel Nederlanders. Dit is één van de conclusies uit het rapport ‘Media: Tijd in beeld; dagelijkse tijdbesteding aan media en communicatie’, van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Toch besteden we voor het eerst in decennia meer tijd aan media. De groei ziet vooral op het gebied van tv-kijken en internetten (van 19,36 uur naar 20,54 uur per week). Kijken is veruit de populairste media-activiteit. Op een doorsnee dag kijkt 86% van de bevolking naar beeldmateriaal en is daar gemiddeld drie uur mee gemoeid. Luisteren komt, met 65% en gemiddeld drie uur, op de tweede plaats.

 

Leestijd
Sinds de jaren zeventig is een gestage daling van de leestijd zichtbaar. Deze daling heeft zich ook in recente jaren doorgezet. In 1975 las de gemiddelde Nederlander zes uren per week, nu is het slechts 2,5 uur per week. Deze daling is zichtbaar onder alle groepen: mannen en vrouwen, laag- en hoogopgeleiden, jongeren en ouderen. Het lezen van een krant, tijdschrift of boek is voor de helft van de Nederlanders niet meer een dagelijkse routine. De andere 50% leest gemiddeld 42 minuten per dag, waarvan iets iets meer dan een kwartier besteed wordt aan een dagblad. Relatief gezien wordt de traditioneel gedrukte media door veel Nederlanders gelezen: kranten 34% en tijdschriften 10%. Daarmee behoort Nederland, wat betreft het aantal mensen dat dagelijks kranten en tijdschriften lezen, tot de top vijf van Europa.

 

Andere conclusies
Het rapport concludeert dat er relatief grote verschillen zijn tussen jong en oud. Ouderen kijken, luisteren en lezen aanzienlijk meer dan jongeren. Jongeren spenderen meer tijd aan het gebruik van social media en in iets mindere mate ook aan gamen. Ook lopen jongeren voorop bij de acceptatie van innovaties in het mediagebruik. ‘Waar ouderen lezen, communiceren de jongeren’, aldus de onderzoekers.

Het rapport concludeert ten slotte dat het mediagebruik van hoog- en laagopgeleiden uit elkaar groeit. Hoog opgeleiden zijn oververtegenwoordigd bij het online lezen van kranten en het bezoeken van nieuwssites. Ook maken hoog opgeleiden meer gebruik van gemedieerde communicatie (waarmee bedoeld wordt communicatie via social media).  Daar staat tegenover dat laag opgeleiden meer kijken en daar gemiddeld een uur meer tijd aan besteden.

Prettig Besparen

Prettig Besparen is er voor voor vaste abonnees. Wij vinden het niet correct dat nieuwe abonnees flinke kortingen krijgen, terwijl vaste abonnees meer betalen. Daarom bemiddelen wij namens vaste abonnees en zorgen wij ervoor dat deze korting krijgen. Wilt u weten wat u kunt besparen? Kijk dan op de
overzichtpagina.

Publicatiedatum: 5 december 2016
Laatste wijziging: 14 september 2017