Aantrekken arbeidsmarkt journalistiek twijfelachtig

De economie trekt aan. Dat merkt de consument én werkend Nederland. Sinds 2014 daalt het aantal uitkeringen dan ook gestaag, ook bij journalisten. Dat klinkt goed, maar hoe zit het werkelijk met de arbeidskansen in de journalistiek?

 

11% minder bankhangende journalisten?

Volgens een schatting van Villamedia telt Nederland 18.000 journalisten. 10,4 % daarvan had in juni 2016 een ww-uitkering tov 9,26 % in maart dit jaar. Op basis van die gegevens stelt Villamedia dat het aantal uitkeringen onder journalisten terug is gelopen met 11%. Op deze stelling hebben wij het nodige aan te merken. Waarom? Niemand weet hoeveel journalisten Nederland telt. Daarnaast is het niet waarschijnlijk (lees: zeer onwaarschijnlijk) dat het aantal journalisten onveranderd is gebleven. Ofwel, de stelling dat het aantal uitkeringen met 11% daalt – is waarschijnlijk – te optimistisch.

 

Journalistiek ten opzichte van de beroepsbevolking

Stel dat een daling van 11% wél juist is. Dan nog staat dit cijfer op zichzelf en raakt het kant noch wal. Hoe verhoudt de journalistiek zich tot de rest van Nederland? Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal ww-uitkeringen onder de beroepsbevolking afneemt met 5,25%, terwijl het percentage van de beroepsbevolking met een ww-uitkering 4,88 % bedraagt (maart 2017). Uit deze cijfers kunnen we twee conclusies trekken: ten eerste zien de ontwikkelingen er in eerste oogopslag positief uit en ten tweede is het nog steeds een slecht idee om journalist te worden. De kans dat u zonder werk op de bank komt is veel groter in de journalistiek dan in andere sectoren.

 

Meer werk voor journalisten?

Het aantal uitkeringen in de journalistiek neemt dus af. Dit betekent natuurlijk nog niet dat er meer werk is in de sector. Het aantal uitkeringen kan namelijk ook afnemen doordat journalisten omscholen, geen recht hebben op ww of doordat hun ww periode verstreken is. In die situaties ontstaat er niet meer werk. Daarnaast is er een trend gaande waardoor de cijfers een vertekend beeld laten zien. Steeds meer journalisten werken als freelancer. Deze freelancers werken meestal parttime tegen tarieven waar de honden geen brood van lusten. Desondanks hebben ze op papier een baan en gaat het dus goed met de werkgelegenheid voor journalisten. Omdat werkgevers deze freelancers verkiezen boven vast aangesteld personeel verdwijnen steeds meer echte banen.

 

Conclusie

Kunnen we stellen dat het beter gaat op de arbeidsmarkt voor journalisten? Nee, niet echt…. Er is inderdaad een daling van het aantal uitkeringen, maar de vraag is hoe sterk deze daling daadwerkelijk is. Op basis van dit gegeven kunnen we geen harde conclusies trekken. Daarnaast is er een verontrustende shift naar freelance werkzaamheden. Dit zijn journalisten die op papier een baan hebben maar daar in de praktijk nauwelijks van kunnen rondkomen.

 

Prettig Besparen

Prettig Besparen is er voor voor vaste abonnees. Wij vinden het niet correct dat nieuwe abonnees flinke kortingen krijgen, terwijl vaste abonnees meer betalen. Daarom bemiddelen wij namens vaste abonnees en zorgen wij ervoor dat deze korting krijgen. Wilt u weten wat u kunt besparen? Kijk dan op de
overzichtpagina.

Publicatiedatum: 17 juni 2017
Laatste wijziging: 14 september 2017