Talpa vs Mediahuis; de overnamestrijd TMG

Talpa en het Belgische Mediahuis zijn verwikkelt in een overnamestrijd betreffende De Telegraaf Media Groep. In dit artikel een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen tot nu toe.

Op 14 december wordt bekend dat Mediahuis in samenwerking met VP Exploitatie bereid is om 5,20 per aandeel TMG te betalen. Mediahuis, het bedrijf achter NRC Media en De Limburger wil met deze overname haar positie in Nederland versterken.

Talpa maakt op 23 januari kenbaar een fors hoger bedrag te willen betalen van 5,90 per aandeel. Talpa zegt TMG te willen kopen om “een Nederlands mediahuis” te bouwen. Daarbij wordt de noodzaak om te moderniseren benadrukt “De Telegraaf is een journalistiek bedrijf dat prima inhoud levert. Maar de vorm, de snelheid en de kwaliteit moeten worden veranderd om toekomstbestendig te zijn in het huidige medialandschap”, aldus John de Mol.

Mediahuis evenaart op 19 februari het bod van 5,90 per aandeel. In de daarop volgende dagen verwerft het de aandelen TMG van Delta Loyd en Navitas. Daarmee heeft het samenwerkingsverband Mediahuis en VP Exploitatie een absolute meerderheid van 59,24% van de aandelen TMG. Talpa bezit op dat moment slechts een kleine 20% van de aandelen.

Op 1 maart verhoogt Talpa zijn bod naar 6,35 per aandeel. De Belgen noemen dit bod onrealistisch omdat Talpa geen meerderheid van de aandelen kan verwerven. De Raad van Commissarissen (RvC) van TMG lijkt deze opvatting te delen omdat op 5 maart een pricipeakkoord tussen Mediahuis en TMG tot stand komt. De RvC spreekt een voorkeur uit voor het bod van Mediahuis (6 euro per aandeel) en wil dat bod aanbevelen bij de zittende aandeelhouders.

Tegelijkertijd wordt de interne verdeeldheid binnen TMG duidelijk. De Raad van Bestuur is geen voorstander van het principeakkoord en wordt om die reden geschorst. Door de schorsing liggen de bestuurlijke taken bij de RvC en is de weg vrij voor een Belgische Overname.

Talpa verhoogt nogmaals haar bod op 6 maart tot 6,50 per aandeel. Daarbij laat het bedrijf weten dat de RvC van TMG niet is ingegaan op herhaalde oproepen om de onderhandelingen met Talpa te hervatten. De RvC verweert met de stelling dat ze achter het principeakkoord met Mediahuis blijven staan.

Meerdere belanghebbende uiten kritiek op de houding van de RvC. De ondernemingsraad van TMG stelt dat haar oproep om een gelijk speelveld te creëren voor Mediahuis en Talpa genegeerd is. Ook de Vereniging van Effectenbezitters stelt dat er geen sprake is van een gelijk speelveld omdat de RvC in een te vroeg stadium heeft gekozen voor Mediahuis.

Talpa heeft een procedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ingesteld. Ze eiste een onderzoek naar de gang van zaken en het tijdelijke aanstellen van een onafhankelijke commissaris. Op 21 maart oordeelt de ondernemingskamer in het nadeel van Talpa.  

 

De huidige stand van zaken

Mediahuis en VP exploitatie bezitten gezamenlijk 60% van TMG en zijn niet bereid om hun aandelen te verkopen. Omdat de procedure bij de ondernemingskamer geen succes had is het op korte termijn niet mogelijk dat Talpa een meerderheidsbelang in TMG verwerft. Talpa bezit nu ongeveer 26% van de aandelen en dit belang groeit omdat ze een hoger bedrag bieden voor de aandelen TMG. Daarnaast is er een gezamenlijke onderneming tussen TMG en Talpa, waarin de radiostations 538, Radio 10, Sky en Veronica zitten. In deze gezamenlijke onderneming heeft Talpa een meerderheidsbelang.

Alhoewel John de Mol de juridische procedure verloren heeft is de race niet voorbij. John de Mol kan deze race omdopen tot een marathon. Het is maar de vraag of de samenwerking VP Exploitatie en Mediahuis in dat geval de langste adem heeft.

Prettig Besparen

Prettig Besparen is er voor voor vaste abonnees. Wij vinden het niet correct dat nieuwe abonnees flinke kortingen krijgen, terwijl vaste abonnees meer betalen. Daarom bemiddelen wij namens vaste abonnees en zorgen wij ervoor dat deze korting krijgen. Wilt u weten wat u kunt besparen? Kijk dan op de
overzichtpagina.

 

 

Publicatiedatum: 20 maart 2017
Laatste wijziging: 14 september 2017